https://static.iklfy.com/static/images/index/18.jpg

叹吸%祸福

叹吸%祸福
  回望来时路, 爱怨交织,凌乱不堪.
  展望未来途,大好山河,秀美如蓝.
  好男儿志在四方,
  娇女子何不如男?
  中华江山男敌杀场,以死报国安,
  半边江河女子持家,为夫以泪欢.
  如今风雨平安夜.
  双双心有力难安.
  虽是平安狂歌夜,  但军心中志江山.
  只闻其声未见行,  军妻心中也为寒.
  至此风雨各福杭,  但愿情思尚未断.
  见军诗歌有泪喊,  其思何乔妻未断.
  如今军辰南城夜,  夜夜声声是别离.
     2010年12月28日 4:12分 张乐阳作
https://static.iklfy.com/static/images/index/3.jpg

生存的火焰

生存的火焰
每天走在大街上,我觉得我是世界美丽的焦点!
每天坐在电脑前,我觉得这里是我自由的天堂!
悲欢离合不知为何而沉醉?
喜怒哀乐不知为何而迷茫?
抬起高亢的头颅,走上星光大道~~~~~
理想与智慧并存,
实现与行动共行。
你和我因缘分而生,
世界因无知而毁灭。
有梦想才有生存的意念,
生存的火焰会常燃不灭!
~~~~~~2010.12.28 张乐阳作